logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

General Circulars

General Circulars

SINO SUBJECT DATE
9 ಕಛೇರಿಯ 4 1(ಎ) ಮತ್ತು 4 1(ಬಿ)4 1 A ||4 1 B 11/01/2019
8 2019 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ದಿ:01/01/2019 ರಿಂದ ದಿ:31/12/2019 ರವರೆಗೆ ) 60 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರೈಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ (ಬೋಧಕ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 11/01/2019
7 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೂಂದಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 14/06/2018
6 ಪ್ರಾಥಮಿಕ , ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 06/03/2018
5 ಪ್ರಾಥಮಿಕ , ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15/02/2018
4 ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ವಿವರ 12/01/2018
3 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ 9/05/2017
2 ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆ/ಆಯಕ್ತಾಲಯ / ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ / ನಿಗಮ /ಸಾರ್ವಾಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಜಾೃ್ಗತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 29/07/2016
1 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18/01/2017
     
SINO SUBJECT DATE
1 26/06/2016
     
SINO SUBJECT DATE
1 26/06/2016
     
SINO SUBJECT DATE
1 26/06/2016