logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

Post Permission
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಆದೇಶ
01 ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳುವಾಗ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು. 29.05.2020 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ 09 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2015 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳುಕ್ರ.ಸಂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
28 ಶಾಂತೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ತಾ:ಇಂಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ 21.05.2020 02 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -15 ಮತ್ತು 16 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
27 ವೀರಬದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಘ, ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ತಾ:ಇಂಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ತಾ:ಚಡಚಣ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 12.05.2020 01 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು 01 ದೈಹಿಕ ಶೀಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -5 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
26 ಶ್ರೀ ಬಾಪೂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀಂಡವಾರ ತಾ:ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಮರಳುಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಡವಲಗಾ ತಾ:ಇಂಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 12.05.2020 02 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ 01 ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
25 ಸಜ್ಜನ ಗಾಣೀಗೇರ ಸೇವಾ ಸಂಘ , ವಿಜಯಪುರ , ಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿ ಎಸ್ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ 08.05.2020 02 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 01ನೇ ಹಾಗೂ 02 ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
24 ಧರಿದೇವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಕನಮಡಿ ತಾ:ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಕನಮಡಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ವಿಜಯಪುರ 05.05.2020 04 ಸಹ ಶೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು 01 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ 01 ರಿಂದ 04 ನೇ ಹಾಗೂ 01 ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
23 ವಿದ್ಯಾ ವರ್ದಕ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿ ಭ ಧರಬಾರ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಧರಬಾರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆ ವಿವರ 23.03.2019 08 ಸಹ ಶೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು 01 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ 15 ರಿಂದ 21 ನೇ ಹಾಗೂ 01 ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
22 ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ಮಲಗಾಣ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲಘಾಣ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 09.08.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ 1ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
21 ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಬಂಜಾರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ,ಐನಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐನಾಪುರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ 17.03.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ 1ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು 02 ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
20 ಅಂಜುಮನ್ ಇ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಂ.ಜಿ ರೋಡ್, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಜುಮನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರಾಶಾವಿ), ವಿಜಯಪುರ 09.03.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
19 ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್, ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ 09.03.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -04 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
18 ಶ್ರೀ ಗದ್ದಿಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಕನ್ನೂರ, ತಾ:ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ವ್ಹಿ.ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನ್ನೂರು,ತಾ:ಜಿ: ವಿಜಯಪುರ 26.08.2019 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -04 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
17 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲೊಣಿ, ಬಿ ಕೆ, ಚಡಚಣ ವಲಯ ತಾ: ಇಂಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಲೊಣಿ, ಬಿ ಕೆ, ಚಡಚಣ ವಲಯ ತಾ: ಇಂಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 27.02.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
16 ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮೀಟಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ:ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 02.03.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ,ದೈಹಿಕ ಭಾಷೆ ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
15 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ, ಮೋರಟಗಿ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೂರಟಗಿ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 27.02.2020 ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ,ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಬಿಂದು-6, 7 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
14 ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ತೊರವಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಳಗಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ, ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಾ:ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಾಜ[ಪುರ ತಾ:ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 23.01.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಬಿಂದು-2,3,1 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
13 ಶ್ರೀ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷನ ಪ್ರಸಾರ ಸಮಿತಿ, ಗೋಲಗೇರಿ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ, ಜಿ: ವಿಜಯಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)ಗೋಲಗೇರಿ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 06.01.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಾಮಾನ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ,ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ,ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಬಿಂದು-2,3,4 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12 ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ರವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋರ್ತಿ,ತಾ:ಚಡಚಣ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಹೊರ್ತಿ ಚಡಚಣ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 13.01.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಪಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-06,07 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11 ಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ , ವಿಜಯಪುರ ೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ)ತೆಲಗಿ, ತಾ:ಬಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 28.01.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬ್ಯಾಕಲಾಗ ಪ್ರವರ್ಗ-01 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಸ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಬಗಲೂರು ತಾ:ಸಿಂದಗಿ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿ ಎಸ್ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಗಲೂರು, ತಾ:ಸಿಂದಗಿ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 22.10.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9 ಶ್ರೀ ಅರವಿಂಧ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ಹಲಸಗಿ, ತಾ:ಇಂಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಹಲಸಗಿ, ಚಡಚಣ ವಲಯ , ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 15.10.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-13 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಮಲ್ಲಿಖಾರ್ಜುನ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಮುಳವಾಡ ತ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಳವಾಡ,ತ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 12.12.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ನಿಡಗುಂದಿ, ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ , ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ನಿಡಗುಂದಿ, ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ , ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 15.10.2019 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ತೋಹಿದ್ ಏ ಮಿಲ್ಲತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಪೇರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ ಕಲಕೇರಿ ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ೀ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ ಇ ಎಂ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲಕೇರಿ ಸಿಂದಗಿ , ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 14.01.2020 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ವಿಶ್ವ ಚೆತನ ಕೇಂದ್ರ(ರಿ) ಹೊವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಚೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 14.01.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01 ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾ. ಅ ದಳವಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಳಸಂಗಿ ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 06.01.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-03 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಪಾವತಿ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಯರನಾಳ ತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಪಾವತಿ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯರನಾಳತಾ:ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ 25.10.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-07 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಸಾಸನೂರ, ತಾ: ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಾನೂರ ತಾ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಜಿ: ವಿಜಯಪುರ 15.10.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಲತವಾಡ ತಾ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಜಿ: ವಿಜಯಪುರ 03.10.2019 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01 ಪರಿಶೀಷ್ಠ ಜಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
3 ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಬರ ಸಂಘ, ಗದಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 28.05.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 07,08,09 ಮತ್ತು 01 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಕೇರ್ ಆಪ್ ಶ್ರೀ ವಿಕೆ ಶಾಂತಗಿರಿಮಠ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೋಣ ಜಿ:ಗದಗ 16.03.2020 ಹಿಂದಿ-01, ಸಮಾಕ ವಿಜ್ಞಾನ-02 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 14, 15, 16 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಅಂಜುಮನ್ ಇ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮೀಟಿ, ರೋಣ ಜಿ:ಗದಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೋಣ ಜಿ:ಗದಗ 29.11.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
25 ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, (ರಿ) ಬಾಳಂಬೀಡ ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಳಂಬೀಡ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಿP್ಪ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 05.05.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
24 ವೀರ ಮದಕರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 06.05.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-02 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
23 ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾ:ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಕೆ.ಗುಪ್ತಾ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು :ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 13.05.2020 01 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-18 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
22 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಡುರೂ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 16.03.2020 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-14,15,16 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
21 ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ ) ಕೂಸನೂರ ತಾ;ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಕುಮಾರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೂಸನೂರ ತಾ;ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 07.01.2020 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-2 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
20 ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಲೂರು ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೂರು ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 02.03.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-03 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
19 ಕುಂದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ (ರಿ ) ಕುಂದೂರ ತಾ:ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕುಂದೂರ ತಾ:ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 10.12.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05, 06 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
18 ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ (ರಿ ) ಕಾಗಿನೆಲೆ ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 10.12.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-07 ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
17 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ ) ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಟಕೇರೂರ ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 05.11.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-02 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
16 ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ ) ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ (ಎಂ. ಕೆ ) ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ (ಎಂ. ಕೆ ) ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 09.12.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಬ್ಯಾಕಲಾಗ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
15 ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ ) ಮಡ್ಲುರ ವ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀ .ವಿ ಸಂಘದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಲುರ ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 31.10.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01 ಪಜಾ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
14 ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಹೊಸಶಿಡೇನೂರ ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳೂರು ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 21.10.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04,5,6,7 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
13 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ಹೇರೂರ-ಕಲಕೇರಿ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೇರೂರ-ಕಲಕೇರಿ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 07.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-6 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12 ಶ್ರೀ ಗುಬ್ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುಬ್ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ /td> 16.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ತೆವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಸವಣೂರು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಹಾ.ಮ.ನ.ನ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತೆವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಸವಣೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ /td> 07.01.2020 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ಗ್ರಾಮೀಣ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕುಮದ್ವತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನೀಡನೇಗಿಲು ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ/td> 06.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-03 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9 ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ) ಹುಲಗೂರ ತಾ:ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಖಾದರಲಿಂಗ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಲಗೂರ ತಾ:ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ /td> 14.01.2020 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀತಿ (ರಿ) ಹಾವೇರಿ ತಾ:ಜಿ;ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 06.01.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01, 02 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ನಿಯಮಿತ (ರಿ) ಹಿರೇಕೆರೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರು ಜಿ:ಹಾವೇರಿ /td> 07.01.2020 ಕನ್ನಡ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-29,30 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ) ತಿಳುವಳ್ಳಿ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಿಳುವಳ್ಳಿ ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 14.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01,07 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ಮಿಲ್ಲತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಮಾಸೂರು ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಸೂರು ತಾ:ಹಿರೇಕೆರೂರ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ/td> 21.01.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ (ರಿ) ಬ್ಯಾಡಗಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಎನ್.ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌ.ಶಾ.ವಿಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾ:ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ/td> 08.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-08 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ(ರಿ), ಕುರುಬಗೊಂಡ, ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುರುಬಗೊಂಡ, ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 21.10.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ, ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-5,6,7 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ(ರಿ) ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಹಾವೇರಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 04.02.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಭಾರತೀಯ ಆದಿಮ ಜಾತಿ ಸೇವಕ ಸಂಘ (ರಿ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ ಬಿ.ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ತಾ:ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಮಾತಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕವಲೆತ್ತು ತಾ:ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೇರಿ 06.02.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
19 ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರೆಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲಕುರ್ಕಿ ತಾ:ಬಾದಾಮಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ದಿಗಂಬರೆಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಹಲಕುರ್ಕಿ ತಾ:ಬಾದಾಮಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 20.05.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-3 ಮತ್ತು 4 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
18 ಸೋಮಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹಾರ ಟ್ರಸ್ಟ ಸಮೀರವಾಡಿ ತಾ:ಮುಧೋಳ , ಸೋಮಯ್ಯಾ ವಿನಯ ಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 15.05.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-3 ಮತ್ತು 4 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
17 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಡಳ ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಸಕ್ರಿ ಸಂ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)ಬಾಗಲಕೋಟ 29.02.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ-02, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-7,8,9,10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
16 ವಿದ್ಯಾ ವರ್ದಕ ಸಂಘ ಕೆರೂರು ತಾ:ಬಾದಾಮಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೂಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು 11.03.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-7,8,9,10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
15 ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ಹುನಗುಂದ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಭೆಡ್ಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಮರಾವತಿ ತಾ:ಹುನಗುಂದ 25.2.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-5 ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
14 ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಮಿತಿ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ 06.11.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-07 2ಎ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
13 ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚಿರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಘಾಪೂರ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಪಜಾ:ಪಪಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸೂರ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ 12.10.2019 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಿಸಲಾತಿ ರಹಿತ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12 ಶ್ರೀ ಹರಳಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಜೋರಾಪೂರ ಪೇಠ ವಿಜಯಪುರ ತಾ:ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಳೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಾಯನೇಗಲಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾ: ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾ: ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 10.12.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -3, 4, 5 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಗದ್ದನಕೇರಿ, ತಾ:ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮೌನೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾ: ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀ ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗದ್ದನಕೇರಿ ತಾ: ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 05.12.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 5, 6, 7 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾ:ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾ: ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 04.12.2019 ಒಟ್ಟು 05 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-6,7,8,9,10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
ಕಟಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಟಗೇರಿ ತಾ:ಬದಾಮಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಟಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟಗೇರಿ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 9 27.11.2019 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-5 ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ತುಂಗಳ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಂತಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತುಂಗಳ ತಾ:ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 22.11.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-1 ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ರೂರಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ ತಾ: ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ ತಾ:ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 02.11.2019 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ -2 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-3 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಮಾತೋಶ್ರೀ ಉಮಾತಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ ಶಿರೋಳ ತಾ:ಮುಧೋಳ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಉಮಾತಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿರೋಳ ತಾ: ಮುಧೋಳ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 26.12.2019 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಳಕಲ್ಲ ತಾ: ಹುನಗುಂದ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸಿಓ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಳಕಲ್ಲ ತಾ:ಹುನಗುಂದ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 07.01.2020 ಆಂಗ್ಲ ಬಾಷೆ ಪ್ರವರ್ಗ-01 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳಿ ಹಲಗಲಿ ತಾ:ಮುಧೋಳ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಲಗಲಿ ತಾ: ಮುಧೋಳ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 04.02.2020 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತರೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸೊಸೈಟಿ ಇಳಕಲ್ಲ ತಾ: ಹುನಗುಂದ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಖಾದ್ರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಳಕಲ್ಲ ತಾ:ಹುನಗುಂದ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 06.01.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ತೊದಲಬಾಗಿ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ತೊದಲಬಾಗಿ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ 26.12.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು 2ಎ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ (ಶಿರಗುಪ್ಪಿ) ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)ನವನಗರ ತಾ:ಜಿ: ಬಾಗಲಕೋಟ 31.10.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-03 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
11 ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಘ ಮುನವಳ್ಳಿ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ೆಸ್ ಪಿ ಜೆ ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮುನವಳ್ಳಿ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 06.03.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ 3ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ನಾಯಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಗೋಕಾಕ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 09.03.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-07, ಪ್ರವರ್ಗ 2-ಎ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9 ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಘ ಮುನವಳ್ಳಿ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಪಿ.ಜೆ.ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುನವಳ್ಳಿ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 06.03.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-3, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್., ತಾ:ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಕೇಟ ಯಾರ್ಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ವಲಯ ತಾ:ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 11.02.2020 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ, ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ 06.02.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-06 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಮಾವುಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ತಾ: ಖಾನಾಪುರ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವುಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ತಾ: ಖಾನಾಪುರ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 22.10.2019 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ಮಲಪ್ರಭಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಆಸುಂಡಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆಸುಂಡಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 16.12.2019 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ ತಾ: ಕಿತ್ತೂರ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ ತಾ: ಕಿತ್ತೂರ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 07.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-09,10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 17.01.2020 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಮಂಡಳ, ತಲ್ಲೂರ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತಲ್ಲೂರ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 14.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01,02 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಗಂದಿಗವಾಡ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಗಂದಿಗವಾಡ ತಾ: ಖಾನಾಪೂರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಂದಿಗವಾಡ ತಾ: ಖಾನಾಪೂರ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 04.10.2019 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಿಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
5 ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿರ್ವದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ಯ.ಜಿ:ಶಿರಸಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ಯ.ಜಿ:ಶಿರಸಿ 13.05.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಸುಚ್ಯಾಂಕ-2 ಮತ್ತು 03 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾವೇರಿ ಗೋಪಾಲನಗೌಡಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ತವನಂದಿ ತಾ:ಸೂರಬ ಜಿ:ಶಿವಮೋಗ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ನರೂರು ತಾ:ಶಿರಸಿ 12.05.2020 ಪಿಸಿಎಂ ಸುಚ್ಯಾಂಕ-2 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಮಾರ್ಡನ್ ಎಜ್ಯುಕೆಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ (ರಿ) ಶಿರಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂ ಇ ಎಸ್ ತೇಲಂಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿರಸಿ 23.03.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸುಚ್ಯಾಂಕ-3 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಮಿತಿ(ರಿ), ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಿನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಮನೆ ತಾ:ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೀಳಗಿ ತಾ:ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ 02.01.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸುಚ್ಯಾಂಕ-33, 34 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಡಳಿ, ಬಿದ್ರನಾಕ ತಾ:ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿದ್ರನಾಕ ತಾ:ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ 22.11.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು/td> ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-06 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
9 ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕರ್ಕಿ, ಹೋನ್ನಾವರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 08.05.2020 ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-06 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಜ್ಯುಕೆಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ (ರಿ), ಬಾಡ , ತಾ:ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಾಡ, ತಾ:ಕಾರವಾರ 26.12.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ , ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 8 9 10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ಶಿವಾಜಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಬಾಡ ತಾ: ಕಾರವಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಡ ತಾ:ಕಾರವಾರ, ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಡ ತಾ:ಕಾರವಾರ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಂತೇರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಣಕೋಣ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 10.12.2019 ಒಟ್ಟು 11 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ 01,02,03,04,05,06,07 ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 01 ,02,03 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಾಳ್ನಿ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಳ್ನಿ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 43.09.2019 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-06 ಮತ್ತು 07 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ನ್ಯೂ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ:ಹೊನ್ನಾವರ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಾ:ಹೊನ್ನಾವರ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 17.12.2019 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಿಸಲಾತಿ ರಹಿತ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಶಿಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಬಾಡ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಡ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 26.12.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ , ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-8,09,10 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ರೂರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೇಸ್ಸಿವ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳಸೆ, ತಾ:ಅಂಕೋಲಾ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳಸೆ, ತಾ:ಅಂಕೋಲಾ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 18.12.2019 ಸಿ ಬಿ ಝಡ್ 07ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶಿಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ಬಿಣಗಾ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿಣಗಾ ತಾ:ಕಾರವಾರ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 22.08.2019 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಎಂ 06 ನೇ ಮತ್ತು 07 ನೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಕೋಲಾ ತಾ:ಅಂಕೋಲಾ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾ:ಅಂಕೋಲಾ ಜಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 21.10.2019 ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-07 ಮತ್ತು 03 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
14 ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋರಲ್ ಎಜ್ಯುಕೆಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ , ಐನಾಪುರ ತಾ:ಕಾಗವಾಡ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 05.06.2020 ಸಹ ಶೀಕ್ಷಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 13 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
13 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಡಳ ರಾಯಬಾಗ ತಾ:ರಾಯಬಾಗ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 18.05.2020 ಸಹ ಶೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 34 ರಿಂದ 42 ಹಾಗೂ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 1 ಮತ್ತು 03 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12 ವಿದ್ಯಾಸಂವರ್ದಕ ಮಂಡಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 18.05.2020 ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 13 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11 ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತೇ ಕುಡಚಿ ತಾ:ರಾಯಬಾಗ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ 17.03.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಿಸಲಾತಿ ಻ನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಾಳಯ್ಯ ಕುರಣಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ ಕುರಣಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆ ಅನುಮತಿ 28.02.2020 ಸಮಾಜ , ಆಂಗ್ಲ ಬಾಷೆ , ವಿಜ್ಷಾನ ಪಿಸಿಎಂ , ದೈಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01,09,10,11 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9 ಮಹಾಕಾಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಂಚಲಿ, ತಾ:ರಾಯಬಾಗ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಚಿಂಚಲಿ ತಾ:ರಾಯಬಾಗ 09.03.2020 ಮರಾಠಿ ಕಲಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-21, ಪ್ರವರ್ಗ 2-ಎ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಬಾಹುಬಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬಾಹುಬಲಿ ತಾ:ಹಾತಕಣಗಲಾ ಜಿ:ಕೋಲ್ಹಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಸಿದ್ನಾಳ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ಥವನಿಧಿ ಪಾರ್ಶ್ವಮತಿ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಕ್ಕೋಳ 07.01.2020 ಒಟ್ಟು 04 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ, ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ, ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 07.09.2019 ಒಟ್ಟು 04 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-04,ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-05,ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-06 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಶ್ರೀ ಭರತೇಶ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭರತೇಶ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 04.10.2019 ಒಟ್ಟು 02 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲಪೇರ್ & ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಸೊಸೈಟಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 25.10.2019 ಒಟ್ಟು 06 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನಂತಪೂರ ತಾ: ಅಥಣಿ, ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅನಂತಪೂರ ತಾ: ಅಥಣಿ, ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಅನಂತಪೂರ ತಾ: ಅಥಣಿ, ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 10.12.2019 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾಕಲಾಗ, ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-13 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-14 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ಸಂಕಪಾಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಪೇವಾಡಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ.ಸಂಕಪಾಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀಪೇವಾಡಿ ತಾ:ನಿಪ್ಪಾನಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 27.01.2020 ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-01(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ-02(ಸಾಮಾನ್ಯ) ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಲಠ್ಠೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮಿಟಿ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಬೆಡಕಿಹಾಳ-ಶಮನೆವಾಡಿ ತಾ:ನಿಪ್ಪಾನಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 07.01.2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ದಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸಂಬಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಕ್ಸಂಬಾ ತಾ:ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ 28.01.2020 ಒಟ್ಟು 07 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 01, 03, 11, 12, 13, 14, 16 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
     

ಕ್ರ.ಸಂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಆದೇಶ
7 ಸವಿತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಎಜ್ಯುಕೆಷನ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಸ್ಕೋಲ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಗೋಕುಲ ಧಾಮ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಲೀ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ಜಿಗಳೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 07.05.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 3 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಡಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 05.05.2020 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 5 ,6 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 7 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ನವಲಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ ತಾ ಶಿ ಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರೆಕುರಹಟ್ಟಿ ತಾ:ನವಲಗುಂದ ಜಿ:ಧಾರವಾಡ 26.02.2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬಿಝಡ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 3 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 4 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ:ಧಾರವಾಡ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 07.01.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 8 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 9 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ದಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಘಂಟಿಕೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಘಂಟಿಕೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ:ಧಾರವಾಡ 12.02.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 3 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕುಂದಗೋಳ ಜಿ:ಧಾರವಾಡ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹರಭಟ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕುಂದಗೋಳ 06.02.2020 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸುಚ್ಯಾಂಕ 12 ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 15 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
1 ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರುಪ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸ್ಶೆಟಿ, ನೂಲ್ವಿ, ತಾ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ:ಧಾರವಾಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ನೂಲ್ವಿ, ತಾ:ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 08.01.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ 5 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ