logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

seniority list

Seniority List

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ವೃಂದವಾರು ಸೇವಾ ಜೆಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬೆಳಗಾವಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಜಯಪುರ
ಗದಗ ಶಿರಸಿ ಕಾರವಾರ
     

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ವೃಂದವಾರು ಸೇವಾ ಜೆಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬೆಳಗಾವಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಜಯಪುರ
ಗದಗ ಶಿರಸಿ ಕಾರವಾರ
     

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರುಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸೇವಾ ಜೆಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬೆಳಗಾವಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಜಯಪುರ
ಗದಗ ಶಿರಸಿ ಕಾರವಾರ